Felhasználóknak (Biola agro)

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról,hogy megértette!

Előírt technológia,készítmény felhasználására vonatkozó előírások

Felhasználási körKultúraKijuttatáshoz szükséges szer mennyiségeKijuttatáshoz szükséges permetlé mennyisége
Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában,szabadföldön és zárt termesztőberendezésbenAlmatermésűek és csonthéjasok A kultúrában alkalmazott lémennyiség szerint
vegetáció kezdete előtt3,0-5,0%
vegetációban1,5-2,0%
Héjas- és bogyósgyümölcsűek1,5-2,0%
Zöldségfélék,dísz-,gyógy- és fűszernövények1,5-2,0%
Szántóföldi növények 1,5-2,0%

A készítmény a kertészeti és szántóföldi kultúrákban a különböző szennyeződések,károsító maradványok eltávolítására,valamint az élő károsítók (pl. levéltetvek) fizikai távoltartására és eltávolítására használható a táblázatban megadott koncentrációkban. A kijuttatáshoz szükséges vízmennyiséget a kultúrától,a kezelendő felület nagyságától és az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani.

Egy tenyészidőszakban általában 3-6 alkalommal javasolt kipermetezni. A kezeléseket a kártevők megjelenésekor kell elkezdeni,és a fertőzés erősségétől függően akár 5-7 naponként ismételni. A vegetációs időben végzett kezeléseknél mindig figyelembe kell venni a fajtaérzékenységet,és azt,hogy 24° C feletti hőmérsékleten kismértékű perzselés jelentkezhet.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Házikerti felhasználás esetén a koncentrációk átszámítása területi dózisra és 10 l permetléhez közepes és nagy lémennyiség esetén

 Dózis
Koncentráció500 l/ha = 5 l/100 m2 lémennyiségnél1000 l/ha = 10 l/100 m2 lémennyiségnél
2% = 200 ml/10 l10 l/ha = 100 ml/100 m220 l/ha = 200 ml/100 m2
3% = 300 ml/10 l15 l/ha = 150 ml/100 m230 l/ha = 300 ml/100 m2
5% = 500 ml/10 l25 l/ha = 250 ml/100 m250 l/ha = 500 ml/100 m2

Várakozási idők

  • Munkaegészségügyi várakozási idő:0 nap
  • Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs korlátozva.

Gyártói figyelmeztetés

  • Használat előtt felrázandó!
  • Lúgos kémhatásra érzékeny növényvédő szerekkel (pl.:szerves foszforsav-észterek,ditiokarbamátok) és réztartalmú készítményekkel nem keverhető.
  • A készítmény réz és alumínium tartalmú eszközöket károsíthatja.
  • A felbontott göngyöleg tartalmát lehetőleg maradéktalanul fel kell használni.

Eltarthatósági idő

Eredeti zárt csomagolásban,száraz,hűvös helyen,5 °C feletti hőmérsékleten,szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

A készítmény emberre,állatra,környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

Vészjelek:Nem jelölésköteles
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):>5000 mg/kg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:Mérsékelten veszélyes
Méhekre való veszélyesség:Nem jelölésköteles 1,5-2 %-os koncentrációban
Kifejezetten kockázatos 3-5 %-os koncentrációban
Tűzveszélyességi besorolás:Nem jelölésköteles
R 52/53Ártalmas a vízi szervezetekre,a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
S 2Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 24/25Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 26Ha szembe jut,bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 57A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.
SP 1A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
(A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe 3A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
SPe 82%-nál nagyobb koncentráció esetén:
Méhekre kifejezetten kockázatos.
A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható!
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

A vízi szervezetek védelme érdekében,amennyiben elsodródás csökkentő szórófejjel történik a szer kijuttatása,a védősáv csökkenthető.

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos,külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Munkaegészségügyi óvórendszabályok

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak:Nem szükséges
Mérgezéskor,allergiás megbetegedés esetén,vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani,majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi,intézeti ellátást kell biztosítani.

  • Elsősegélynyújtás,terápia: Szembe jutás esetén a szemet azonnal,bő vízzel,legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén,ha a sérült tudatánál van,a száját vízzel ki kell öblíteni,egy két pohár vízzel itatni,orvosi ellátást biztosítani.
  • Ellenanyag: Specifikus antidótuma nincs.

Baleset esetén díjmentesen hívható zöld szám:06-80-20-11-99

Tilos a szert,fel nem használt maradékát,csomagoló burkolatát folyókba,vízfolyásokba,tárolókba,állóvizekbe juttatni.
A készítmény hulladékai és maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek.
Kezelésére a 102/1996. (VII.12.) Korm. Rendelet előírásai az irányadóak.

Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó információk

A csomagolási hulladékok kezelésére,ártalmatlanítására,a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet előírásait szükséges alkalmazni.

AZ EMBER ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN TARTSA BE A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL,HOGY TÖKÉLETESEN MEGÉRTETTE